Stödpaket till Umeås föreningsliv

Många föreningar drabbas ekonomiskt av spridningen av coronaviruset. Under de senaste veckorna har Umeå kommun infört ett antal åtgärder för att kunna stötta föreningslivet. Många ideella föreningarna runt om i Umeå kommun påverkas ekonomiskt av spridningen av coronaviruset. Vissa föreningar påverkas direkt medan andra riskerar att påverkas på längre sikt. Därför har kommunen tagit fram […]