Stödpaket till Umeås föreningsliv

Många föreningar drabbas ekonomiskt av spridningen av coronaviruset. Under de senaste veckorna har Umeå kommun infört ett antal åtgärder för att kunna stötta föreningslivet. Många ideella föreningarna runt om i Umeå kommun påverkas ekonomiskt av spridningen av coronaviruset. Vissa föreningar påverkas direkt medan andra riskerar att påverkas på längre sikt. Därför har kommunen tagit fram […]

Årsmötet framflyttat på obestämd tid

Vi i GMF Umeå har tagit intryck av vad som pågår runt omkring i samhället och vi ansluter oss som förening, till de åtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten samt andra myndigheter, sjukvård med flera, för att inte bidra till smittspridning genom våra uppdrag för våra huvudmän. Enig styrelse Vi beslutar  därför att Godman-och Förvaltarförening Umeå […]