Har du frågor kring ditt uppdrag som godman och förvaltare? Kontakta :

Lars Sandberg, ordförande
info@gmfumea.se

Har du frågor om medlemskap i GMF Umeå kontakta:

Liljan Brännström, kassör
lbrannstrom99@hotmail.com