• Digitalt Årsmöte för 2019 och 2020 genomfördes via Zoom, 23 mars 2021.
  • Årsmöte Onsdag 25 mars 2020
    Tid: 18.30 Plats: Skolgatan 113, ingång från gården, högst upp.
  • Medlemsträff med Försäkringskassan 27 november 2019
    Tid: 18.30 Plats: Skolgatan 113, ingång från gården, högst upp.
  • Medlemsträff med Överförmyndarenheten 28 oktober 2019