Lars Sandberg, ordförande
Liljan Brännström, kassör
Liljan Brännström, sekreterare
Anna-Lisa Rådeström
Anita Öystilä
Carina Hortell
Lars Ove Renberg

Vill du komma i kontakt med föreningen vänligen mejla på info@gmfumea.se