Lars Sandberg, ordförande
Liljan Brännström, kassör
Ingela Hjulfors Berg, sekreterare
Annalisa Rådeström
Anita Öystilä
Carina Hortell
Ulf Påhlsson

Vill du komma i kontakt med föreningen vänligen mejla på info@gmfumea.se