Detta ingår i medlemsavgiften:

  • God man och förvaltarförsäkring hos försäkringsbolaget, Tydliga.
  • Medlemsavgift inklusive olycksfallsförsäkring till RGMF, Riksförbundet Gode Män och Förvaltare.
  • Medlemsträffar med experter i aktuella frågor för gode män och förvaltare, dialogkaféer samt påverkansarbete för att förbättra gode mäns och förvaltares uppdragsvillkor på både lokal och riksnivå.

Så här blir du medlem

Medlemskapet kostar 295 kr för 2022 och betalas in på bankgiro 616-4230. Fyll i formuläret nedan!

Frågor om medlemskapet? Kontakta vår kassör Liljan Brännström på mejl: lbrannstrom99@hotmail.com