Detta ingår i medlemsavgiften:

  • Tydliga, God man förvaltarförsäkring
  • Medlemsavgift inklusive olycksfallsförsäkring till RGMF, Riksförbundet Gode Män och Förvaltare.
  • Medlemsträffar med experter i aktuella frågor för gode män och förvaltare, dialogkaféer samt påverkansarbete för att förbättra gode mäns och förvaltares arbetsvillkor på både lokal och riksnivå.

Så här blir du medlem

Medlemskapet kostar 275 kr för 2021 och betalas in på bankgiro 616-4230. Ange namn, personer, mejl och avsett år vid inbetalning.

Frågor om medlemskapet? Kontakta vår kassör Liljan Brännström på mejl: lbrannstrom99@hotmail.com