Detta ingår i medlemsavgiften:

  • God man och förvaltarförsäkring hos försäkringsbolaget, Tydliga.
  • Medlemsavgift inklusive olycksfallsförsäkring till RGMF, Riksförbundet Gode Män och Förvaltare.
  • Medlemsträffar med experter i aktuella frågor för gode män och förvaltare, dialogkaféer samt påverkansarbete för att förbättra gode mäns och förvaltares uppdragsvillkor på både lokal och riksnivå.

Så här blir du medlem

Medlemsavgiften är för närvarande 300 kr per år. Fyll i formuläret nedan!

Frågor om medlemskapet? Kontakta vår kassör Liljan Brännström på mejl: lbrannstrom99@hotmail.com