Några ord

Om oss

 God man och förvaltarförening Umeå är en intresseförening för gode män och förvaltare. Föreningens uppgift är att hjälpa sina medlemmar i deras arbete med att vara gode män eller förvaltare. Medlem kan du bli som som har förordnats till god man eller förvaltare av tingsrätten eller överförmyndaren. Vår ambition är att uppnå bättre kvalitet i insatserna för dem som är i behov av stöd från en god man eller förvaltare.

Föreningen erbjuder bland annat, gemenskap, utbildning, information, erfarenhetsutbyte och medlemsträffar.

Välkommen till oss!
Ordförande
Lars Sandberg
Sekreterare
Lars Ove Renberg
Ledamot
Anette Andersson
Ledamot
Ari Pärnänen
Kassör
Liljan Brännström
Vad gör vi

Föreningens uppgift

Är att hjälpa och stötta våra medlemmar i deras arbete genom att:

Ordna sammankomster för medlemmarna med medlemsmöten, temakvällar, studiecirklar och dylikt.

Ordna informationsträffar för medlemmarna med yrkesverksamma från olika myndigheter, institutioner   vårdpersonal med mera.

Ha erfarenhetsutbyte med närliggande föreningar.

Förmedla kontakt med erfarna personer i komplicerade ärenden, samt anordna  utbildningar.

Hjälpa till att knyta kontakter mellan medlemmar och olika myndigheter, vara ett forum för erfarenhetsutbyten mellan medlemmarna.