UGFF- Umeå God man- och Förvaltarförening

Medlemsmöte på 7M Mariehem 2022-10-17  kl. 18:30 – 21:00

Kvällens möte handlade bl.a. om kontant- och korthantering på Umeå kommuns särskilda boenden.

Upprinnelsen till denna fråga är rekommendationer som bankföreningen gett till ledning inom kommuner. Detta är endast rekommendation inte en regel eller lag.

Ingen handling har under utredningstiden nu kunnat styrka om det har tagits något formellt beslut i frågan. Det är möjligt att som förvaltare skriva ett avtal för kort. Det kan inte god man göra.

Lars Sandberg rapporterade från RGMF ordförande mötet i Jönköping den 16 – 18 sep.

Mötet utvecklades till en god pratstund med tillhörande fika. Några uttryckte att vi inte skall gå tillbaka till kontanthantering. Det är betydligt lättare att ha kontroll på vad HM pengar använts till genom bankkortet och banksaldon. Dessutom var maxbeloppet i kontanter satt till 500 kr vilket blir knepigt om ett större inköp skall göras som överskrider 500 kr samt att god man/förvaltare kan vara bortrest, semester, sjuk. Någon ställde också frågan om hur man får ersättning vid årsräkningen när man ska redovisa uppemot 20 SMS på en dag från HM.

Kommunernas Överförmyndares förening, FSÖ, kommer ha stämma i Skellefteå 2023.

Deltagare: 29 medlemmar.

Vänligast,

Styrelsen